Červen 2009

Různé fotky VIIII

25. června 2009 v 15:00 Různé


Různé fotky VIII

20. června 2009 v 12:00 Různé

Ležáky

18. června 2009 v 19:56 Historie
Ležáky byly vypáleny 24. 6. 1942. Všichni obyvatelé byli zavražděni, pouze dvě malé holčičky přežily a byly poslány do Německa na převýchovu. Dne 15. března 1939 Němci obsadili celé naše území. Prezident dr. Edvard Beneš byl v Londýně, kde sestavoval exilovou vládu. Dne 16. března 1939 se Slovensko odpojilo v čele s dr. Tisem a vyhlásilo samostatnost. Na zbývajícím území Československa byl vyhlášen "Protektorát Čechy a Morava". Protektorem byl jmenován, samotným Hitlerem, Konstantin von Neurath. Od začátku svého jmenování byl diplomatem. Všechnu "špinavou práci" a utrpení našeho národa zařizoval K. H. Frank. Hitlerovi se von Neurathovo "diplomatické počínaní" s naším národem nelíbilo. Von Neurth byl donucen odstoupit z funkce. Byl nahrazen 38-letým Reinhardem Heydrichem. Heydrich byl opak von Neuratha. Vyhlásil stanné právo a tvrdě bojoval proti našemu odboji. Udělil několik trestů smrti pro naše vrchní "velení" odboje. Zatknul také generála Eliáše, který patřil mezi nejvyšší představitele našeho odboje. Vše o rozrůstající se německé moci v protektorátu se doneslo do Londýna. Zde působila exilová vláda v čele s dr. Edvardem Benešem. Prezident Beneš se obrátil se svými problémy na přednostu Československé zpravodajské sekce v Británii, na plukovníka Františka Moravce. 3. září Moravec zorganizoval poradu, při které byly naplánovány jednotlivé parašutistické skupiny. Parašutisté měli být použiti ve velké sabotážní kampani. Vznikly programy Silver - A, B, C; Iron - Antthropoid, Out Distance, Bivouac, Bioscop, Intransitive a Tin. V rámci plánu byly zahrnuty dva atentáty, které měly splnit skupiny Anthropoid a Tin. Jeden z nich byl plánován na Heydricha.
zdroj: Ležáky


Různé fotky VII

7. června 2009 v 19:45


Po dešti

7. června 2009 v 19:23


Západ slunce

6. června 2009 v 12:24

"Omlouvám se za kvalitu fotek"